wyszukiwarka Mapa strony książka teleadresowa pomoc
Serwis informacyjny Powrót do strony głównej BIP

RADA MIASTA
www.bip.gov.pl
Stanowiska Rady Miasta


Lista stanowisk zajmowanych przez Radę Miasta Tychy
kadencja 21.11.2010-20.11.2014
1 Apel Rady Miasta Tychy w związku z siedemdziesiątą pierwszą rocznicą zbrodni katyńskiej oraz pierwszą rocznicą katastrofy smoleńskiej.
2 Apel Rady Miasta Tychy w sprawie projektowanych zmian organizacyjnych w Sądzie Rejonowym w Tychach.


Lista stanowisk zajmowanych przez Radę Miasta Tychy
kadencja 12.11.2006-11.11.2010
1 Wyniki konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy
2 Opinia Rady Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy.
3 Gmina Bieruń ponowiła wniosek o zmianę granic między gminą Bieruń a gminą Tychy. Uchwałą NR 0150/V/113/07 z dnia 29 marca 2007 r. Rada Miasta Tychy podjęłą zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic. Konsultacje będą prowadzone w formie opinii rad osiedli i ich zarządów - jednostek pomocniczych Miasta. Mieszkańcy, którzy nie mieszkają na terenie działania Rad Osiedli mogą w terminie od 10 do 21 kwietnia 2007r. pobierać ankiety i oddawać swoje głosy do specjalnej urny, która wystawiona jest w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku magistratu.
4 Wyniki konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy.


Lista stanowisk zajmowanych przez Radę Miasta Tychy
kadencja 27.10.2002-26.10.2006
1 Apel Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku do mieszkańców w sprawie integracji z Unią Europejską
2 Sprawozdanie nr 1/KD/03 z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 1 października 2003r. do 28 października 2003r. w mieście Tychy na podstawie uchwały Nr 0150/XII/212/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003r.
3 Akt oddania hołdu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
4 RAPORT W SPRAWIE BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUNICYPALNYCH przyjęty uchwałą nr 0150/XLVIII/916/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006r., a będący realizacją wniosku przyjetego przez Radę Miasta Tychy uchwałą nr 0150/XLV/838/06 z dnia 30 marca 2006r.
Powrót


Drukuj stronę