wyszukiwarka Mapa strony książka teleadresowa pomoc
Serwis informacyjny Powrót do strony głównej BIP

URZĄD MIASTA
www.bip.gov.pl
Jednostki Organizacyjne UM


Lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
1 Wydział Budżetu i Księgowości (DKB) Informacje (8) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
2 Wydział Podatków i Opłat (DKP) Informacje (13) | Sprawy (7) | Przetargi (0)
3 Wydział Administracyjny (DUA) Informacje (2) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
4 Urząd Stanu Cywilnego (DUC) Informacje (6) | Sprawy (20) | Przetargi (0)
5 Wydział Działalności Gospodarczej (DUG) Informacje (4) | Sprawy (19) | Przetargi (0)
6 Pełnomocnik ds. Jakości (DUJ) Informacje (10) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
7 Wydział Kontroli (DUK) Informacje (1) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
8 Wydział Spraw Obywatelskich (DUL) Informacje (9) | Sprawy (36) | Przetargi (0)
9 Miejski Rzecznik Konsumentów (DUM) Informacje (9) | Sprawy (2) | Przetargi (0)
10 Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia (DUO) Informacje (3) | Sprawy (3) | Przetargi (0)
11 Wydział Obsługi Rady Miasta (DUR) Informacje (3) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
12 Audytor Wewnętrzny (DUW) Informacje (19) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
13 Wydział Zamówień Publicznych (DUZ) Informacje (0) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
14 Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN) Informacje (10) | Sprawy (9) | Przetargi (0)
15 Wydział Architektury (GWA) Informacje (2) | Sprawy (18) | Przetargi (0)
16 Wydział Geodezji (GWG) Informacje (3) | Sprawy (9) | Przetargi (0)
17 Wydział Informatyki (GWI) Informacje (1) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
18 Wydział Gospodarki Lokalowej (IGL) Informacje (5) | Sprawy (8) | Przetargi (0)
19 Wydział Komunikacji (IKM) Informacje (1) | Sprawy (35) | Przetargi (0)
20 Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (IKO) Informacje (11) | Sprawy (18) | Przetargi (0)
21 Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (IRI) Informacje (5) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
22 Pełnomocnik ds. realizacji projektu 2004/PL/16/C/PE/024 (MAO) Informacje (0) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
23 Zespół Doradców (PDO) Informacje (0) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
24 Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego (PPN) Informacje (1) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
25 Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF) Informacje (8) | Sprawy (3) | Przetargi (0)
26 Samodzielne stanowisko ds. prawnych (PRP) Informacje (0) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
27 Straż Miejska (PSM) Informacje (2) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
28 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony (PZK) Informacje (16) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
29 Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą (SPW) Informacje (4) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
30 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ) Informacje (19) | Sprawy (0) | Przetargi (0)
Powrót


Drukuj stronę