wyszukiwarka Mapa strony książka teleadresowa pomoc
Serwis informacyjny Powrót do strony głównej BIP

FINANSE
www.bip.gov.pl
Działalność pożytku publicznego


Działalność pożytku publicznego
1 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
2 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
3 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
4 Informacja o rostrzygnięciu konkursu
5 Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dot. konkursu "Skarby Natury-Ptaki w mieście"
6 Oferta złożona przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach w trybie "małych grantów"
7 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku,w zakresie ekologii i ochrony zwierząt pn. ,,SKARBY NATURY - PTAKI W MlEŚCIE'',
8 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
9 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
10 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
11 Oferta złożóna przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów".
12 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
13 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
14 Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozstrzygają cej konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
15 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
16 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
17 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
18 Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia
19 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
20 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku
21 Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
22 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
23 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
24 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
25 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie"małych grantów"
26 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie"małych grantów"
27 informacja o wyniku konkursu
28 Edukacja Ekologiczna - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej w 2010r.
29 Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym , a w tym profilaktyka i terapia uzależnień.
30 Konkurs ofert na dotację w 2005 roku na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji
Powrót


Drukuj stronę