wyszukiwarka Mapa strony książka teleadresowa pomoc
Serwis informacyjny Powrót do strony głównej BIP

WYBORY
www.bip.gov.pl
Wybory do Rad Osiedli - 17 kwietnia 2011 r.


Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Informacja Prezydenta Miasta Tychy o terminie wyborów i utworzonych okręgach wyborczych.
Powołanie Osiedlowych Komisji Wyborczych.
Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej.
UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie zarejestrowanych kandydatów do Rad Osiedli: „ABC”, „Cielmice”, „Czułów”, „F-6”, „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”, „Karolina”, „Magdalena”, „Ogrodnik”, „Paprocany”, „Paprotka”, „R-2”, „Stare Tychy”, „Wartogłowiec”, „Wilkowyje”, „Z”, „Z-1”, „Żwaków” oraz przeprowadzania wyborów do tych Rad
UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie zarejestrowania kandydatów do Rad Osiedli: „Honorata”, „Teresa”, „Urszula”, „Żwaków – Suble” oraz nieprzeprowadzania wyborów do tych Rad.
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów do Rad Osiedli.
Szczegółowe wyniki wyborów
Kliknij tutaj

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
Składy Osiedlowych Komisji Wyborczych oraz terminy szkoleń członków tych komisji.
Informacja Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia dyżurów.
Wytyczne Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie organizacji, przeprowadzenia oraz ustalenia wyników głosowania w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011 r. przez Osiedlowe Komisje Wyborcze.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje dla wyborców
UCHWAŁA NR V/55/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2011 roku
Wyciąg ze Statutów Osiedli, w części dotyczącej WYBORÓW DO RAD OSIEDLOWYCH.
Rozmieszczenie Osiedli na mapie miasta Tychy
Granice okręgów wyborczych (poszczególnych Osiedli)
Siedziby Osiedlowych Komisji Wyborczych
Informacja Prezydenta Miasta Tychy o wyłożeniu spisów wyborców Rad Osiedli.
OBWIESZCZENIA Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zarejestrowanych kandydatów do Rad Osiedli: „ABC”, „Cielmice”, „Czułów”, „F-6”, „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”, „Karolina”, „Magdalena”, „Ogrodnik”, „Paprocany”, „Paprotka”, „R-2”, „Stare Tychy”, „Wartogłowiec”, „Wilkowyje”, „Z”, „Z-1”, „Żwaków”.
OBWIESZCZENIA Miejskiej Komisji Wyborczej o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rad Osiedli: „Honorata”, „Teresa”, „Urszula”, „Żwaków – Suble”

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Wzór zgłoszenia kandydata na członka rady osiedla, wykazu osób popierających kandydata na członka rady osiedla oraz oświadczenia w wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka rady osiedla (UCHWAŁA NR 2 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2011 r.)
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rad Osiedli (INFORMACJA NR 1 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2011 r.)
Informacja Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2011 r. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Osiedla musi być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców z osiedla. Kandydat nie może sobie udzielić poparcia. Do zgłoszenia kandydata uprawnieni są dwaj pierwsi wyborcy z listy poparcia (wykazu osób popierających kandydata) oraz sam kandydat.
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej o granicach, numerach obwodów głosowania, siedzibach osiedlowych komisji wyborczych oraz o terminie zgłaszania kandydatów na członków poszczególnych Rad Osiedli.
Informacje Nr 4, 5, 6 - sporządzanie protokołu zbiorczego z głosowania w Osiedlach (Karolina, Stare Tychy, ABC)
Informacja Nr 7 w sprawie miejsc publikacji obwieszczeń o końcowych wynikach wyborów do Rad Osiedli
Szczegółowe wyniki wyborów do Rad Osiedli - załączniki do protokołu z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 18 kwietnia 2011 r.

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego


Powrót


Drukuj stronę