wyszukiwarka Mapa strony książka teleadresowa pomoc
Serwis informacyjny Powrót do strony głównej BIP

WYBORY
www.bip.gov.pl
Sejm i Senat 2011


Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Obwieszczenie ......o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.......
.... w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych ................
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach ..........
KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2011 r. .......o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych....... .
Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych........
Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
Szkolenia członków obowodowych komisji wyborczych
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Wybory 2011 Kliknij tutaj
.... o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych ........
... w sprawie uprawnień mężów zaufania ......
Zastosowanie drugiej urny
....o warunkach udziału w głosowaniu ...

Informacje dla wyborców
Alfabetyczny wykaz ulic
Siedziby obwodowych komisji wyborczych
WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY
Zaświadczenie o prawie do głosowania.
Dopisanie do spisu wyborców.
Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców.
Pełnomocnictwo do głosowania.
Głosowanie korespondencyjne.
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego


Powrót


Drukuj stronę